Linuksa

Co to jest SNMP i jak go skonfigurować w systemie Linux?

By Jean-Luc Pircard , on 16 lutego, 2024 , updated on 16 lutego, 2024 - 10 minutes to read
Notez-moi

Co to jest SNMP?

SNMP, skrót od Simple Network Management Protocol, to standardowy protokół sieciowy używany do zarządzania i monitorowania sprzętu sieciowego. Został opracowany w latach 80. XX wieku i obecnie jest szeroko stosowany do monitorowania i kontrolowania urządzeń, takich jak routery, przełączniki, drukarki, serwery i inny sprzęt sieciowy.

Jak działa SNMP?

Protokół SNMP działa w modelu agent-menedżer, w którym urządzenia sieciowe są „agentami” zbierającymi i przechowującymi informacje o ich stanie i wydajności, podczas gdy systemy zarządzania siecią (NMS) działają jako „menedżerowie”, którzy zbierają te informacje za pośrednictwem protokołu SNMP i wykorzystują służy do monitorowania i administrowania siecią.

Protokół SNMP działa w oparciu o protokół UDP (User Datagram Protocol) i wykorzystuje komunikaty typu żądanie-odpowiedź. Wiadomości SNMP składają się ze zmiennych i są przesyłane pomiędzy agentami i menedżerami przy użyciu określonych pakietów UDP.

Wersje SNMP

Istnieje kilka wersji protokołu SNMP, najpopularniejsze to SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3.

 • SNMPv1 jest pierwszą wersją protokołu SNMP i przedstawia podstawowe funkcje zarządzania siecią. Wykorzystuje bardzo słabą warstwę bezpieczeństwa i obsługuje tylko niezaszyfrowane protokoły transportowe.
 • SNMPv2 został wprowadzony w celu rozszerzenia funkcjonalności protokołu SNMPv1. Oferuje ulepszenia, takie jak obsługa zapytań grupowych, ale nadal ma luki w zabezpieczeniach.
 • SNMPv3 to najnowsza i najbezpieczniejsza wersja protokołu SNMP. Dodaje zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie, szyfrowanie i kontrola dostępu. Protokół SNMPv3 jest wysoce zalecany w środowiskach sieciowych, w których bezpieczeństwo jest priorytetem.

Korzyści z protokołu SNMP

SNMP ma kilka zalet, które czynią go powszechnie używanym protokołem zarządzania siecią:

 • Prostota : SNMP to protokół łatwy do zrozumienia i wdrożenia, dzięki czemu jest praktycznym rozwiązaniem do zarządzania siecią.
 • Elastyczność : SNMP to rozszerzalny protokół, który umożliwia dodawanie nowych typów sprzętu sieciowego bez konieczności wprowadzania większych zmian w systemie zarządzania siecią.
 • Monitorowanie na żywo : SNMP umożliwia monitorowanie sprzętu sieciowego w czasie rzeczywistym, umożliwiając administratorom szybkie wykrywanie problemów i podejmowanie działań naprawczych.
 • Interoperacyjność : SNMP to standardowy protokół obsługiwany przez szeroką gamę sprzętu sieciowego i systemów zarządzania siecią, umożliwiający scentralizowane zarządzanie sprzętem wielu marek.

SNMP jest protokołem niezbędnym do zarządzania i monitorowania sieci. Korzystając z protokołu SNMP, administratorzy sieci mogą zbierać informacje o stanie i wydajności sprzętu sieciowego, wykrywać problemy i podejmować działania naprawcze, pomagając w utrzymaniu płynnego działania sieci.

Zalety SNMP w systemie Linux

SNMP (Simple Network Management Protocol) to protokół zarządzania siecią szeroko stosowany w branży IT. Pomaga monitorować i kontrolować urządzenia sieciowe, takie jak routery, przełączniki i serwery. Protokół SNMP jest także kompatybilny z systemami operacyjnymi, w tym z Linuksem, zapewniając wiele korzyści.
1. Monitorowanie sieci
Jedną z głównych zalet korzystania z protokołu SNMP w systemie Linux jest monitorowanie sieci. Protokół SNMP pomaga zbierać informacje o wydajności sieci, takie jak wykorzystana przepustowość, ruch sieciowy, błędy transmisji itp. Informacje te umożliwiają administratorom systemu szybkie monitorowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, takich jak wąskie gardła w sieci lub błędy konfiguracji.
2. Zarządzanie scentralizowane
SNMP umożliwia także scentralizowane zarządzanie urządzeniami sieciowymi. Administratorzy systemów mogą zarządzać i konfigurować różne urządzenia sieciowe z jednej konsoli zarządzania, co znacznie upraszcza zarządzanie infrastrukturą sieciową. Dzięki SNMP administratorzy mogą zdalnie przeprowadzać aktualizacje oprogramowania sprzętowego, zmiany konfiguracji i ponowne uruchamianie, unikając konieczności fizycznych podróży w celu indywidualnego zarządzania każdym urządzeniem.
3. Powiadomienia o alertach
Protokół SNMP pozwala na zdefiniowanie progów alarmowych i wysyłanie powiadomień w przypadku przekroczenia tych progów. Oznacza to, że administratorzy mogą otrzymywać powiadomienia e-mailem, SMS-em lub w inny sposób, gdy urządzenie sieciowe osiągnie lub przekroczy wstępnie zdefiniowany próg. Powiadomienia te pomagają administratorom szybko reagować na problemy i podejmować odpowiednie działania w celu ich rozwiązania.
4. Łatwość integracji
SNMP to ustandaryzowany i dobrze udokumentowany protokół, ułatwiający integrację z innymi narzędziami i oprogramowaniem do zarządzania siecią. W systemie Linux istnieje wiele rozwiązań typu open source obsługujących SNMP, takich jak Nagios, Cacti i Zabbix. Narzędzia te zapewniają przyjazny dla użytkownika interfejs do konfigurowania urządzeń SNMP i zarządzania nimi, umożliwiając administratorom tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, raportów i wykresów w celu wizualizacji wydajności sieci.
5. Oszczędność czasu i pieniędzy
Korzystając z protokołu SNMP w systemie Linux, administratorzy systemów mogą zautomatyzować wiele zadań związanych z zarządzaniem siecią, oszczędzając czas i zmniejszając koszty operacyjne. Scentralizowane zarządzanie, powiadomienia o alertach i monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwalają administratorom szybko rozwiązywać problemy i unikać kosztownych przestojów w sieci. Dodatkowo, korzystanie z rozwiązań open source opartych na SNMP eliminuje konieczność inwestowania w drogie oprogramowanie i licencje.
Podsumowując, używanie protokołu SNMP w systemie Linux ma wiele zalet w zakresie zarządzania siecią i monitorowania. Dzięki kompatybilności z Linuksem i łatwej integracji z innymi narzędziami do zarządzania siecią, SNMP stanowi potężne, ekonomiczne rozwiązanie do skutecznego monitorowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi.

A LIRE  Jak wybrać najlepszy laptop do korzystania z Linuksa?

Konfiguracja protokołu SNMP w systemie Linux

Co to jest SNMP?

SNMP (Simple Network Management Protocol) to protokół zarządzania siecią szeroko stosowany do monitorowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery, przełączniki i serwery. Ułatwia zbieranie informacji o stanie i wydajności sieci, a także zdalną konfigurację urządzeń.

Konfigurację protokołu SNMP w systemie Linux można wykonać w kilku prostych krokach:

Krok 1: Instalacja SNMP

Pierwszym krokiem jest instalacja pakietu SNMP w systemie Linux. Popularne dystrybucje Linuksa, takie jak Ubuntu, Fedora i CentOS, mają pakiety SNMP dostępne w swoich oficjalnych repozytoriach. Aby zainstalować SNMP, możesz użyć menedżera pakietów swojej dystrybucji. Na przykład w systemie Ubuntu możesz uruchomić następujące polecenie:


sudo apt-get install snmp snmpd

Krok 2: Konfiguracja snmpd.conf

Po zainstalowaniu protokołu SNMP należy skonfigurować plik snmpd.conf, aby określić podstawowe ustawienia, takie jak społeczność SNMP i uprawnienia dostępu. Możesz edytować ten plik za pomocą ulubionego edytora tekstu. Na przykład w systemie Ubuntu możesz użyć następującego polecenia, aby otworzyć plik snmpd.conf:


sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf

W tym pliku możesz określić następujące parametry:
wspólnota : Ta dyrektywa określa społeczność SNMP używaną do odczytu i zapisu informacji o urządzeniu. Domyślnie społeczność SNMP jest ustawiona na „publiczną”, ale ze względów bezpieczeństwa zaleca się jej zmianę.
społeczność : Ta dyrektywa określa społeczność SNMP używaną do dostępu tylko do odczytu do informacji o urządzeniu. Domyślnie społeczność SNMP jest ustawiona na „publiczną”, ale ze względów bezpieczeństwa zaleca się jej zmianę.
syslokacja : Ta dyrektywa określa fizyczną lokalizację urządzenia, na przykład adres fizyczny lub nazwę pokoju.
syskontakt : Ta dyrektywa określa kontakt administracyjny odpowiedzialny za urządzenie.
Po zmianie niezbędnych wartości zapisz plik i wyjdź z edytora tekstu.

Krok 3: Ponowne uruchomienie usługi SNMP

Po skonfigurowaniu pliku snmpd.conf należy ponownie uruchomić usługę SNMP, aby zastosować zmiany. W większości dystrybucji Linuksa możesz użyć następującego polecenia, aby ponownie uruchomić usługę SNMP:


sudo systemctl uruchom ponownie snmpd

Krok 4: Sprawdź konfigurację SNMP

Po ponownym uruchomieniu usługi SNMP można sprawdzić konfigurację za pomocą narzędzia wiersza poleceń snmpwalk. To narzędzie umożliwia zbieranie informacji z urządzenia SNMP.
Na przykład możesz sprawdzić konfigurację SNMP urządzenia za pomocą następującego polecenia:


snmpwalk -v2c -c publiczny host lokalny

To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o urządzeniu, w tym jego nazwę, opis, lokalizację i inne.

A LIRE  Jaki jest najlepszy serwer WWW dla systemu Linux?

Konfigurowanie protokołu SNMP w systemie Linux to stosunkowo prosty proces, który pozwala monitorować urządzenia sieciowe i zarządzać nimi za pomocą protokołu SNMP. Wykonując kroki opisane w tym artykule, będziesz mógł skonfigurować SNMP w swoim systemie Linux i rozpocząć zbieranie informacji o swojej sieci.

Przykłady użycia SNMP w systemie Linux

SNMP (Simple Network Management Protocol) to protokół zarządzania siecią używany do monitorowania i kontrolowania sprzętu komputerowego, takiego jak routery, przełączniki i serwery. Protokół SNMP jest szeroko stosowany w infrastrukturze sieciowej do gromadzenia informacji o wydajności, dostępności i konfiguracji sprzętu.

Jak skonfigurować SNMP w systemie Linux?

Konfiguracja SNMP w systemie Linux odbywa się poprzez instalację demona SNMP (snmpd) i modyfikację pliku konfiguracyjnego (snmpd.conf). Oto kroki, aby skonfigurować SNMP w systemie Linux:
1. Instalowanie pakietu SNMP: Użyj następującego polecenia, aby zainstalować pakiet SNMP w systemie Linux:
„`
sudo apt-get install snmpd
„`
2. Konfiguracja pliku snmpd.conf: Otwórz plik konfiguracyjny snmpd.conf za pomocą edytora tekstu i zmodyfikuj ustawienia zgodnie z potrzebami. Możesz określić poświadczenia społeczności, uprawnienia dostępu, monitorowane obiekty i inne. Więcej informacji na temat konfigurowania pliku snmpd.conf można znaleźć w oficjalnej dokumentacji SNMP.
3. Ponowne uruchomienie usługi SNMP: Po modyfikacji pliku konfiguracyjnego zrestartuj usługę SNMP, aby zastosować zmiany, za pomocą następującego polecenia:
„`
Sudo ponowne uruchomienie usługi snmpd
„`

Teraz, gdy protokół SNMP jest skonfigurowany w systemie Linux, oto kilka przykładów wykorzystania protokołu SNMP do monitorowania infrastruktury sieciowej i zarządzania nią:
1. Gromadzenie statystyk sieciowych: Protokół SNMP może służyć do zbierania informacji o ruchu sieciowym, błędach transmisji, używanych interfejsach sieciowych itp. Możesz użyć narzędzi monitorujących SNMP, takich jak Cacti, Zabbix lub Nagios, aby zwizualizować te statystyki w formie graficznej.
2. Monitorowanie wydajności serwera: SNMP pomaga monitorować wydajność serwera, taką jak wykorzystanie procesora, dostępna pamięć, wykorzystanie dysku twardego itp. Możesz skonfigurować alerty, które będą powiadamiane w przypadku przekroczenia progów krytycznych.
3. Zarządzanie sprzętem sieciowym: Protokół SNMP umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery i przełączniki. Za pomocą protokołu SNMP można konfigurować ustawienia, sprawdzać połączenia, ponownie uruchamiać urządzenia itp.
4. Wykrywanie anomalii: Protokół SNMP można wykorzystać do wykrywania anomalii w infrastrukturze sieciowej. Na przykład możesz skonfigurować alerty, aby powiadamiały Cię, gdy ruch sieciowy przekroczy określony próg, co może wskazywać na trwający atak.
5. Automatyzacja zadań zarządczych: Protokół SNMP można zintegrować ze skryptami zarządzającymi w celu automatyzacji zadań, takich jak konfiguracja sprzętu sieciowego, zbieranie informacji monitorujących itp.

A LIRE  Dlaczego warto wziąć udział w kursie dotyczącym Linuksa?

SNMP to potężne narzędzie do monitorowania i zarządzania infrastrukturą sieciową w systemie Linux. Konfigurując SNMP w systemie Linux, będziesz mógł zbierać statystyki, monitorować wydajność, zarządzać sprzętem sieciowym i wykrywać anomalie. Dzięki wielu dostępnym narzędziom monitorującym możesz wykorzystać dane zebrane przez SNMP do optymalizacji operacji sieciowych.

 • Asus ROG Zephyrus G16 GU603VI-N4014W Ordinateur portable 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core i7 i7-13620H 16 Go DDR4-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX...
  Rapide, fin et élégant, le ASUS ROG Zephyrus 16 offre une expérience des plus palpitantes sous Windows 10.<br/>Que soyez créateur professionnel de contenus ou joueur esports assidu, les performances du ASUS ROG Zephyrus 16 sont hautement fluides grâce au processeur jusqu'au Intel® Core i9-11900H de 11e génération et à la carte graphique NVIDIA® GeForce RTX 3070.<br/>Voyez les choses en grand sur la dalle QHD 165 Hz/3 ms certifiée Pantone® avec colorimétrie 100 % DCI-P3 et technologie Dolby Vision ! Son cadre ultrafin génère par ailleurs un rapport écran/appareil considérable de 94 %.<br/>Plongez au cur du son surround avec les haut-parleurs Dolby Atmos® et le double woofer à suppression de résonnance qui enrichit chacun de vos divertissements. - Offre exclusivement réservée aux professionnels
 • Asus ZenBook S 13 OLED UX5304VA-NQ258W Ordinateur portable 33,8 cm (13.3 ) 2.8K Intel® Core i7 i7-1355U 16 Go LPDDR5-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Gris - Neuf
  PC portable Asus Zenbook UX5304VA-NQ258W 13,3 Intel Core i7-1355U 16 Go RAM 10124 Go SSD Gris Anthracite
 • Asus ZenBook 14 OLED UX3402ZA-KM526W Ordinateur portable 35,6 cm (14 ) 2.8K Intel® Core i7 i7-1260P 16 Go LPDDR5-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Bleu - Reconditionné
  Asus UX3402ZA-KM526W Bleu PRODUIT RECONDITIONNE A NEUF PAR LE FABRICANT ASUS Intel Core i7-1260P 2.1 Ghz Mémoire LPDDR5 16 Go Stockage 1000 Go Ecran 14'' Carte graphique Intel Iris Xe Graphics Windows 11 Ordinateur fourni avec le chargeur uniquement. Aucun autre accessoire inclus.
Jean-Luc Pircard

Jean-Luc Pircard

Je suis un passionné de l'informatique qui aime les défis et les nouvelles technologies. J'aime découvrir de nouveaux systèmes et s'améliorer constamment.

Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.