Linuksa

Jak skonfigurować serwer DHCP w systemie Linux?

By Jean-Luc Pircard , on 16 lutego, 2024 , updated on 16 lutego, 2024 - 7 minutes to read
Notez-moi

Instalacja i konfiguracja serwera DHCP

Co to jest serwer DHCP?

Serwer protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) to serwer, który automatycznie przypisuje adresy IP urządzeniom podłączonym do sieci lokalnej. Zawiera także inne informacje o konfiguracji sieci, takie jak brama domyślna i serwery DNS.

Krok 1: Instalacja serwera DHCP

Na początek konieczne jest zainstalowanie serwera DHCP w swoim systemie. Kroki instalacji różnią się w zależności od używanej dystrybucji Linuksa.

W przypadku dystrybucji opartych na Debianie lub Ubuntu otwórz terminal i uruchom następujące polecenie:


sudo apt-get install isc-dhcp-server

W przypadku dystrybucji opartych na Red Hat lub CentOS uruchom następującą komendę:


sudo mniam, zainstaluj dhcp

Krok 2: Konfiguracja serwera DHCP

Po zainstalowaniu serwera DHCP musimy go skonfigurować tak, aby poprawnie rozdzielał adresy IP. Plik konfiguracyjny serwera DHCP różni się także w zależności od używanej dystrybucji Linuksa.

W przypadku dystrybucji opartych na Debianie lub Ubuntu otwórz plik konfiguracyjny /etc/dhcp/dhcpd.conf używając swojego ulubionego edytora tekstu:


sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

W przypadku dystrybucji opartych na systemie Red Hat lub CentOS otwórz plik konfiguracyjny /etc/dhcp/dhcpd.conf :


sudo nano /etc/dhcpd.conf

W pliku konfiguracyjnym możesz określić ustawienia sieciowe, które chcesz przypisać do urządzeń. Można na przykład zdefiniować zakres dostępnych adresów IP, z jakich serwerów DNS korzystać, jak długo obowiązują dzierżawy DHCP itp.

Oto przykład podstawowej konfiguracji:


podsieć 192.168.0.0 maska ​​sieci 255.255.255.0 {
 zakres 192.168.0.100 192.168.0.200;
 routery opcjonalne 192.168.0.1;
 opcja serwery nazw domen 8.8.8.8, 8.8.4.4;
}

Ten kod konfiguruje serwer DHCP do przypisywania adresów IP z zakresu od 192.168.0.100 do 192.168.0.200, przy bramie domyślnej to 192.168.0.1, a serwery DNS to 8.8.8.8 i 8.8.4.4.

Po zakończeniu konfigurowania pliku zapisz go.

Krok 3: Ponowne uruchamianie i sprawdzanie serwera DHCP

Po skonfigurowaniu pliku konfiguracyjnego serwera DHCP należy zrestartować serwer DHCP w celu zastosowania zmian. Użyj następującego polecenia:


sudo systemctl restart serwer isc-dhcp (Debian/Ubuntu)
sudo systemctl restart dhcpd (Red Hat/CentOS)

Następnie możesz sprawdzić, czy serwer DHCP działa poprawnie, używając następującego polecenia:


sudo systemctl status isc-dhcp-server (Debian/Ubuntu)
sudo systemctl status dhcpd (Red Hat/CentOS)

Powinien zostać wyświetlony komunikat, że serwer DHCP jest aktywny i działa.

Gratulacje! Pomyślnie zainstalowałeś i skonfigurowałeś serwer DHCP w systemie Linux. Twój serwer DHCP jest gotowy do automatycznego przydzielania adresów IP urządzeniom podłączonym do Twojej sieci lokalnej.

Pamiętaj, aby zachować kopię zapasową pliku konfiguracyjnego serwera DHCP na wypadek konieczności jego modyfikacji w przyszłości.

Przydzielanie adresów IP klientom

Przydzielanie adresów IP klientom jest niezbędnym krokiem w konfiguracji sieci komputerowej. Każde urządzenie podłączone do sieci, czy to komputer, smartfon czy drukarka, musi mieć unikalny adres IP, aby móc komunikować się z innymi urządzeniami w sieci i uzyskać dostęp do Internetu.

Różne metody przydzielania adresów IP

Istnieje kilka metod przypisywania adresów IP klientom w sieci:

 • Przypisanie ręczne: administrator sieci ręcznie konfiguruje każde urządzenie, przypisując mu stały adres IP. Ta metoda jest prosta, ale wymaga ostrożnego zarządzania, aby uniknąć konfliktów adresów.
 • Automatyczne przypisywanie: Administrator używa serwera protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) do automatycznego przypisywania adresów IP klientom. Serwer DHCP dysponuje zakresem dostępnych adresów IP i dynamicznie przydziela je klientom łączącym się z siecią. Ta metoda pomaga uniknąć konfliktów adresów i upraszcza zarządzanie siecią.

Konfiguracja serwera DHCP

Aby wdrożyć automatyczne przydzielanie adresów IP, w sieci musi być skonfigurowany serwer DHCP. Oto kroki, które należy wykonać:

 1. Instalowanie serwera DHCP: Zainstaluj serwer DHCP na komputerze w sieci. Dystrybucje Linuksa, takie jak Ubuntu, CentOS Lub Debiana oferują pakiety instalacyjne dla serwera DHCP.
 2. Konfigurowanie pliku konfiguracyjnego: Po zainstalowaniu serwera DHCP należy skonfigurować plik konfiguracyjny serwera DHCP. Plik ten zawiera ustawienia, takie jak dostępny zakres adresów IP, okres ważności dzierżawy DHCP, opcje sieciowe itp.
 3. Ponowne uruchomienie usługi DHCP: Po skonfigurowaniu pliku konfiguracyjnego należy ponownie uruchomić usługę DHCP, aby zmiany zaczęły obowiązywać.
 4. Sprawdzanie przypisania adresu IP: Po skonfigurowaniu i ponownym uruchomieniu serwera DHCP klienci łączący się z siecią powinni automatycznie otrzymać adres IP przypisany przez serwer.

Zarządzanie przydzielonymi adresami IP

Ważne jest monitorowanie i zarządzanie adresami IP przydzielonymi przez serwer DHCP, aby uniknąć konfliktów adresów i zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni adresowej. Aby to zrobić, możesz:

 • Użyj interfejsu administracyjnego: Niektóre serwery DHCP oferują internetowy interfejs administracyjny, który umożliwia przeglądanie przypisanych adresów IP i zarządzanie nimi.
 • Skonfiguruj rezerwacje adresów: Rezerwacje adresów umożliwiają przypisanie określonego adresu IP do konkretnego klienta. Może to być przydatne w przypadku serwerów, drukarek i innych urządzeń wymagających stałego adresu IP.
 • Monitoruj dzienniki serwera DHCP: dzienniki serwera DHCP mogą dostarczyć cennych informacji o przypisanych adresach IP i potencjalnych problemach z konfliktami adresów.

Przydzielanie adresów IP klientom jest podstawowym krokiem w konfiguracji sieci komputerowej. Korzystanie z serwera DHCP upraszcza to zadanie, automatycznie przypisując adresy IP klientom. Ważne jest monitorowanie i zarządzanie przydzielonymi adresami IP, aby uniknąć konfliktów adresów i zapewnić prawidłowe działanie sieci.

Bezpieczeństwo i zarządzanie serwerami DHCP w systemie Linux

DHCP (protokół dynamicznej konfiguracji hosta) to protokół sieciowy, który umożliwia urządzeniom automatyczne uzyskiwanie konfiguracji IP po podłączeniu do sieci. Serwery DHCP odgrywają zatem kluczową rolę w zarządzaniu adresami IP przydzielonymi urządzeniom podłączonym do sieci.
W tym artykule skupimy się na bezpieczeństwie i zarządzaniu serwerami DHCP w systemie Linux. Wyjaśnimy środki bezpieczeństwa, które możesz podjąć, aby chronić swój serwer DHCP, a także omówimy najlepsze praktyki w zakresie zarządzania i konfiguracji.

Zabezpiecz serwer DHCP

Zabezpieczenie serwera DHCP jest niezbędne, aby zapobiec złośliwym atakom i zapewnić dostępność usług legalnym klientom. Oto kilka środków bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę:
1. Ograniczanie dostępu do serwera DHCP: Ogranicz dostęp do serwera DHCP, konfigurując zaporę sieciową tak, aby zezwalała tylko na autoryzowane połączenia. Blokuj nieautoryzowane połączenia za pomocą reguł zapory sieciowej dla portów DHCP.
2. Korzystanie z uwierzytelniania: Skonfiguruj uwierzytelnianie dla serwera DHCP, aby mieć pewność, że tylko legalni klienci będą mogli uzyskać konfigurację IP. Do sprawdzania autentyczności żądań klientów można używać kluczy współdzielonych (na przykład współdzielonych kluczy tajnych).
3. Monitorowanie i rejestrowanie: Wdróż system regularnego monitorowania i rejestrowania, aby wykryć podejrzaną aktywność i próby ataków na serwer DHCP. Regularnie analizuj logi, aby wykryć możliwe anomalie.
4. Regularne aktualizacje: Pamiętaj o aktualizowaniu systemu operacyjnego i serwera DHCP, instalując dostępne poprawki zabezpieczeń i aktualizacje oprogramowania.

Zarządzanie serwerami DHCP pod Linuksem

Właściwe zarządzanie serwerami DHCP pozwoli na utrzymanie niezawodnej i wydajnej sieci. Oto kilka najlepszych praktyk zarządzania serwerami DHCP w systemie Linux:
1. Planowanie zakresów adresów IP: Ostrożnie zdefiniuj zakresy adresów IP dostępne dla klientów DHCP w oparciu o potrzeby Twojej sieci. Unikaj nakładania się adresów IP i zapewniaj wystarczającą liczbę adresów na potrzeby przyszłego rozwoju.
2. Rezerwacja adresu IP: Użyj funkcji rezerwacji adresów IP, aby przypisać określone adresy IP poszczególnym klientom. Może to być szczególnie przydatne w przypadku urządzeń wymagających statycznego adresu IP.
3. Konfiguracja opcji DHCP: Skonfiguruj odpowiednie opcje DHCP, aby zapewnić klientom niezbędne informacje, takie jak serwery DNS, bramy domyślne, serwery NTP itp. Pamiętaj, aby ustawić te opcje zgodnie ze specyfikacjami sieci.
4. Monitorowanie dostępnych adresów IP: Regularnie monitoruj dostępne adresy IP na serwerze DHCP, aby uniknąć problemów z wyczerpaniem adresów IP. Użyj narzędzi monitorujących, aby upewnić się, że klienci mają wystarczającą liczbę adresów IP.

Bezpieczeństwo i zarządzanie serwerami DHCP w systemie Linux to niezbędne elementy zapewniające niezawodną i bezpieczną sieć. Stosując się do wymienionych środków bezpieczeństwa, możesz chronić swój serwer DHCP przed złośliwymi atakami. Dodatkowo, stosując dobre praktyki zarządzania, można utrzymać wydajną sieć z odpowiednią alokacją adresów IP.

Jean-Luc Pircard

Jean-Luc Pircard

Je suis un passionné de l'informatique qui aime les défis et les nouvelles technologies. J'aime découvrir de nouveaux systèmes et s'améliorer constamment.

Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.