Comment l'Université Moulay Ismaïl au Maroc s'est associée à Cisco pour révolutionner l'ère numérique ?
Wiadomości IT

Jak Uniwersytet Moulay Ismaïl w Maroku nawiązał współpracę z Cisco, aby zrewolucjonizować erę cyfrową?

By Jean-Luc Pircard , on 13 maja, 2024 , updated on 13 maja, 2024 — cisco, Maroko, rewolucja numeryczna, Uniwersytet Mulaja Izmaila, Współpraca - 3 minutes to read
Notez-moi

Odkryj, jak Uniwersytet Moulay Ismaïl w Maroku na nowo przemyślał swoje podejście cyfrowe, współpracując z Cisco na rzecz innowacyjnej transformacji cyfrowej!

Uniwersytet Moulay Ismaïl i Cisco: współpraca na rzecz transformacji cyfrowej

Uniwersytet Moulay Ismaïl w Meknes w Maroku nawiązał niedawno strategiczne partnerstwo z Cisco Network Academy w celu wzmocnienia umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Współpraca ta wpisuje się w Krajowy Plan przyspieszenia transformacji ekosystemu szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji do roku 2030, znany również jako „Pakt Esri 2030.

Strategiczna wizja modernizacji edukacji

Małe dzieci uczą się umiejętności cyfrowych dzięki interaktywnym programom w Maroku.

Maroko jest w pełni zaangażowane w transformację cyfrową, a w centrum tej strategicznej wizji znajdują się wykwalifikowane zasoby ludzkie. Dlatego podejmowane są inicjatywy mające na celu modernizację programów edukacyjnych i integrację umiejętności cyfrowych od najmłodszych lat. Współpraca Uniwersytetu Moulay Ismaïl i Cisco Network Academy doskonale wpisuje się w tę dynamikę.

Wzmocnij umiejętności cyfrowe uczniów

Dzięki temu partnerstwu studenci Uniwersytetu Moulay Ismaïl skorzystają z wysokiej jakości szkoleń w kluczowych obszarach, takich jak sieci komputerowe, sztuczna inteligencja, infrastruktura programowalna i cyberbezpieczeństwo. Celem tej kompleksowej oferty szkoleniowej jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności osobistych, przekrojowych i cyfrowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Współpraca trójstronna w celu wzmocnienia oferty szkoleniowej

Trenerzy Cisco zapewniają praktyczne instrukcje chętnym studentom uniwersytetu.

To partnerstwo pomiędzy Uniwersytetem Moulay Ismaïl, Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Transformacji Cyfrowej i Reform Administracyjnych oraz firmą Cisco wzmacnia ofertę szkoleń i certyfikacji oferowaną w ramach „Kodu centrów 212” na krajowych uniwersytetach. Centra te oferują uczniom i nauczycielom bezpłatny i nieograniczony dostęp do partnerskich programów szkoleniowych, a także wsparcie w przygotowaniu do certyfikatów zawodowych.

Szkolenie młodych ludzi dźwignią transformacji cyfrowej

Inwestując w kształcenie młodych ludzi i wzmacnianie potencjału cyfrowego, Maroko zapewnia sobie środki umożliwiające zmobilizowanie wystarczającej liczby absolwentów specjalizujących się w innowacyjnych dziedzinach. Przyspieszy to transformację cyfrową kraju i spełni oczekiwania inwestorów krajowych i międzynarodowych. Współpraca Uniwersytetu Moulay Ismaïl i Cisco jest konkretnym przykładem chęci przygotowania przyszłych pokoleń na wyzwania ery cyfrowej.
Podsumowując, współpraca między Uniwersytetem Moulay Ismaïl w Maroku a Cisco Network Academy pomaga wzmocnić umiejętności cyfrowe uczniów i nauczycieli. Inicjatywa ta wpisuje się w strategiczną wizję kraju mającą na celu modernizację edukacji i przyspieszenie transformacji cyfrowej. Dzięki tej trójstronnej współpracy oferta szkoleniowa zostanie wzmocniona, a młodzi ludzie będą mogli przygotować się do zawodów przyszłości. Ta współpraca jest ważnym krokiem w rewolucji cyfrowej w Maroku.

Źródło: www.wearetech.afryka

Jean-Luc Pircard

Jean-Luc Pircard

Je suis un passionné de l'informatique qui aime les défis et les nouvelles technologies. J'aime découvrir de nouveaux systèmes et s'améliorer constamment.

Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.