Linuksa

Wskazówka dotycząca systemu Linux: Czy znasz tę niesamowitą sztuczkę zwiększającą wydajność systemu?

By Jean-Luc Pircard , on 16 lutego, 2024 , updated on 16 lutego, 2024 - 10 minutes to read
Notez-moi

Sommaire

Odkrywanie sekretnej sztuczki poprawiającej wydajność w systemie Linux

Optymalizacja systemu operacyjnego to zadanie trwające całe życie administratorów systemu i zaawansowanych użytkowników. Linux, znany ze swojej elastyczności i możliwości konfiguracji, oferuje ogromny potencjał poprawy wydajności. W większości przypadków znajomość pewnych wskazówek może sprawić różnicę między systemem, który działa dobrze, a takim, który działa wyjątkowo dobrze. Sztuczka, którą dzisiaj omówimy, jest uważana za „tajną” nie dlatego, że jest ukryta lub nieznana, ale raczej dlatego, że często jest pomijana przez wielu użytkowników Linuksa. Bez zbędnych ceregieli, przyjrzyjmy się tej metodzie, która odmieni Twoje doświadczenie z Linuksem.

Zrozumienie serca systemu: jądro Linuksa

System planowania zadań (harmonogram)

Pierwszy krok w kierunku optymalizacji systemu Linux rozpoczyna się od zrozumienia systemu planowania zadań. Harmonogram systemu Linux umożliwia zarządzanie czasem procesora przydzielonym każdemu procesowi. Modulowanie jego zachowania może mieć znaczący wpływ na wydajność, szczególnie w systemach z wieloma rdzeniami i wątkami. Wybierając harmonogram odpowiadający Twojemu obciążeniu pracą, możesz naprawdę poprawić responsywność i wydajność swojego systemu.

Konfigurowanie przerwań

Innym aspektem, który jest często pomijany, jest ustawienie przerwań (IRQ). Nieprawidłowa dystrybucja może prowadzić do konfliktów i spowolnień. Wskazówka jest taka, aby przypisać określone przerwania IRQ do konkretnych rdzeni, aby zoptymalizować reakcję na przerwania, szczególnie w przypadku urządzeń krytycznych, takich jak karty sieciowe lub kontrolery dysków.

Optymalizacja systemu plików

Wybór systemu plików

Wybór systemu plików może mieć znaczący wpływ na wydajność systemu. Różne systemy plików, takie jak Ext4, XFS lub Btrfs, oferują różne funkcje i przewagę w zakresie wydajności. Ważne jest, aby wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim konkretnym potrzebom.

A LIRE  Dlaczego warto wybrać laptopa z systemem Linux?

Opcje montażu

Opcje montowania systemu plików pozwalają dostosować ich zachowanie. Opcje takie jak „noatime”, które zapobiegają aktualizacji czasów dostępu do plików, mogą ograniczyć dostęp do dysku, a tym samym poprawić wydajność mechanicznych dysków twardych.

Zarządzanie pamięcią

Zmienność i pamięci podręczne

Parametr „swappiness” kontroluje skłonność jądra do korzystania z przestrzeni wymiany. Niska wartość zmusza system do użycia większej ilości pamięci DRAM, co może korzystnie wpłynąć na szybkość reakcji systemu. Ponadto zarządzanie pamięcią podręczną systemu można dostosować w celu optymalizacji wykorzystania pamięci.

Kompilacja rdzenia

Konfiguracja niestandardowa

Kompilowanie własnego jądra może wydawać się trudnym zadaniem, ale jest to najlepsza metoda optymalizacji wydajności. Dostosowując konfigurację jądra do konkretnego sprzętu i potrzeb, możesz usunąć niepotrzebne moduły i włączyć optymalizacje specyficzne dla procesora.

Przykład potężnej konfiguracji# Montowanie systemu plików z opcjami wydajności

 1. /dev/sda1 / ext4 noatime,nodiratime,odrzuć 0 1# Ustawienia jądra w celu optymalizacji pamięcivm.swappiness=10
vm.dirty_background_ratio=5
vm.dirty_ratio=10
echo 2 > /proc/irq/IRQ_NUMBER/smp_affinity


Optymalizacja systemów plików: zmiana zasad gry

Zrozumienie systemów plikówZanim zagłębisz się w optymalizację, musisz dobrze zrozumieć systemy plików. System plików to metoda i struktura danych zaprojektowana do przechowywania, organizowania i uzyskiwania dostępu do plików na urządzeniach pamięci masowej, takich jak dyski twarde, dyski SSD lub dyski wirtualne. Niezależnie od tego, czy jest to NTFS dla Windows, EXT4 czy XFS dla Linuksa, każdy system plików ma swoje specyficzne cechy i optymalizacje.

Znaczenie optymalizacji systemu plików

Wydajność


Optymalizacja systemu plików może znacznie poprawić wydajność dostępu do danych. Obejmuje to między innymi szybszy czas odczytu i zapisu, skrócony czas dostępu i lepsze zarządzanie pamięcią podręczną.

Niezawodność


Optymalizacja zwiększa również niezawodność systemu plików. Pomaga zapobiegać błędom, zmniejszać ryzyko uszkodzenia danych i ulepszać mechanizmy odzyskiwania plików.

Wykorzystanie miejsca na dysku


Zoptymalizowane zarządzanie przestrzenią może zmniejszyć marnotrawstwo miejsca na dysku, zwane również fragmentacją, i efektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń.

Skalowalność


Zoptymalizowany system plików może lepiej dostosować się do zwiększonego obciążenia i ilości danych bez pogorszenia wydajności.

Metody optymalizacji systemów plików

Wybór odpowiedniego systemu plików


Ważne jest, aby wybrać system plików najlepiej dostosowany do zamierzonego zastosowania. Na przykład w przypadku dużych ilości danych preferowany może być system plików taki jak Btrfs lub ZFS w systemie Linux ze względu na jego skalowalność i zaawansowane funkcje.

Defragmentacja


Defragmentacja to proces reorganizujący dane przechowywane na dysku w celu zapewnienia ich ciągłości, co ułatwia dostęp do plików.

Konfigurowanie systemu plików


Dostosowanie opcji montowania i ustawień jądra może zoptymalizować interakcję systemu operacyjnego z systemem plików.

Optymalizacja buforowania i pamięci


Dostosowanie buforowania może znacznie poprawić wydajność, w tym przechowywanie często używanych danych w pamięci w celu szybszego dostępu.

Monitorowanie i konserwacja


Regularne monitorowanie systemu plików i proaktywna interwencja (taka jak naprawa błędów) to istotne elementy strategii optymalizacji.

Przykład strategii optymalizacji

Oto uproszczona procedura wdrażania strategii optymalizacji systemu plików w oparciu o środowisko Windows z systemem plików NTFS:

 1. Oceń potrzeby: Określ oczekiwane potrzeby w zakresie użytkowania i wydajności systemu.
 2. Wybierz właściwy system plików: Upewnij się, że NTFS jest właściwym systemem plików dla danego zadania.
 3. Konfigurowanie monitorowania: Użyj narzędzi takich jak Monitor zasobów lub Podgląd zdarzeń, aby śledzić stan i wydajność systemu plików.
 4. Przeprowadzić czynności konserwacyjne: Uruchom defragmentatory lub użyj narzędzia „Optymalizuj dyski” systemu Windows, aby zreorganizować pliki i poprawić wydajność dostępu.
 5. Dostosuj ustawienia systemowe: zmień ustawienia, takie jak rozmiar pliku stronicowania, lub w razie potrzeby włącz funkcje takie jak kompresja lub szyfrowanie.
 6. Regularna konserwacja: Zaplanuj regularne sprawdzanie dysku w celu wykrycia i naprawienia potencjalnych błędów systemu plików.
A LIRE  Jak zainstalować Linuksa na pendrive'ie?Optymalizacja systemu plików nie jest zadaniem, które można podjąć lekko. Jest to interwencja o dużym wpływie, która może zrewolucjonizować sposób przechowywania danych i zarządzania nimi. Dobrze funkcjonujący system plików zapewnia lepszą wydajność, większą niezawodność i ostatecznie bardziej wydajny system komputerowy. Jest to niezaprzeczalnie przełom dla każdej organizacji pragnącej zoptymalizować wykorzystanie swoich zasobów IT.

Dostrajanie parametrów jądra w celu uzyskania maksymalnej wydajności

Dostrajanie parametrów jądra w celu uzyskania maksymalnej wydajności

W zarządzaniu systemami komputerowymi wydajność jądra systemu operacyjnego (systemu operacyjnego) jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ogólną wydajność komputera. Jądro jest sercem systemu operacyjnego, zapewniającym połączenie między aplikacjami a sprzętem komputerowym. Dlatego dostosowanie (lub dostrojenie) parametrów jądra umożliwia maksymalizację wydajności systemu, czy to pod Windowsem, czy Linuxem. Aby osiągnąć maksymalną wydajność, konieczne jest zrozumienie i opanowanie różnych podstawowych zmiennych i technik regulacji.

Zrozumienie podstaw jądra

Przed jakąkolwiek regulacją istotne jest poznanie roli i funkcji jądra. Odpowiada to za kilka krytycznych aspektów, takich jak zarządzanie pamięcią, przetwarzanie we/wy (wejścia/wyjścia) i wielozadaniowość. Każdy system operacyjny ma swoją specyfikę, ale podstawowe koncepcje pozostają ogólnie podobne.

Identyfikacja regulowanych parametrów

Regulowane parametry jądra mogą obejmować:

 • Ograniczenia pamięci wirtualnej;
 • Planowanie procesora (harmonogram);
 • Zarządzanie buforami i pamięcią podręczną;
 • Ustawienia sieci;
 • Mechanizmy wejścia/wyjścia.

Techniki strojenia w systemie Linux

W systemie Linux parametry jądra można tymczasowo dostosować w czasie wykonywania za pomocą poleceń


sysctl

lub na stałe, edytując plik


/etc/sysctl.conf

. Oto kilka typowych przykładów regulacji: # Dostosowywanie rozmiaru bufora sieciowego
net.core.wmem_max = 1048576
# Limit liczby otwartych plików
fs.file-max = 2097152

Optymalizacja tych ustawień wymaga zrozumienia zachowania aplikacji i metodycznego podejścia do oceny wpływu zmian.

Optymalizacja pod Windows

System Windows udostępnia także opcje dostrajania wydajności za pomocą Edytora rejestru lub narzędzia Monitor wydajności (perfmon). Można na przykład dostosować ustawienia pamięci wirtualnej lub dostosować wydajność aplikacji komputerowych lub usług działających w tle.

Najlepsze praktyki w zakresie dostrajania rdzenia

Do strojenia jądra należy podchodzić ostrożnie. Oto kilka zalecanych praktyk:

 • Pomiar przed i po każdej modyfikacji, aby zrozumieć jej wpływ;
 • Wprowadzaj stopniowe zmiany i dokładnie testuj;
 • Zachowaj kopie zapasowe poprzednich ustawień;
 • Dokumentuj każdą korektę, aby śledzić, co zostało zmienione.
A LIRE  W jaki sposób wirtualizacja systemu Linux rewolucjonizuje świat informatyki?

Dostrajanie parametrów jądra w celu uzyskania maksymalnej wydajności to złożone zadanie, które może skutkować znaczną poprawą wydajności. Wymaga to jednak dogłębnego zrozumienia systemu, rygorystycznego śledzenia zmian i dokładnego procesu testowania. Administratorzy systemów Windows i Linux mogą korzystać z opisanych narzędzi i metod w celu optymalizacji swojego środowiska. Należy jednak zawsze zachować równowagę między wydajnością a stabilnością.

Automatyzacja i utrzymanie optymalnej wydajności

Automatyzacja i utrzymywanie maksymalnej wydajności: kompletny przewodnik

Automatyzacja systemów informatycznych stała się istotnym ogniwem w łańcuchu zarządzania infrastrukturą technologiczną przedsiębiorstw. Jako administrator systemu rozumiem znaczenie automatyzacji nie tylko w wykonywaniu powtarzalnych zadań, ale także w utrzymaniu optymalnej wydajności serwerów Windows i Linux. W tym artykule przeanalizujmy, w jaki sposób automatyzacja może pomóc w efektywnym zarządzaniu zasobami systemowymi i utrzymaniu najwyższej wydajności.

Automatyzacja powtarzających się zadań

Automatyzacja powtarzających się zadań polega na użyciu skryptów lub narzędzi programowych do zarządzania powtarzalnymi działaniami bez interwencji człowieka. To podejście ma kilka zalet:

 • Oszczędza czas administratorów systemu
 • Redukcja błędów ludzkich
 • Poprawiona szybkość i dokładność wykonywanych zadań

Narzędzia do automatyzacji, takie jak Ansible dla systemu Linux lub PowerShell dla systemu Windows, są niezbędne do wykonywania zadań takich jak aktualizacje oprogramowania, monitorowanie dzienników i zarządzanie konfiguracją systemu.

Monitorowanie i dostrajanie wydajności systemu

Monitorowanie wydajności oznacza ciągły pomiar i analizę zasobów systemowych (procesor, pamięć, miejsce na dysku itp.). Dzięki narzędziom do automatyzacji, takim jak Nagios lub Zabbix, możliwe jest otrzymywanie alertów, gdy tylko wydajność odbiega od wcześniej ustalonego progu.

Poniższa tabela ilustruje prostą konfigurację progów dla zasobu systemowego:

Ratunek Próg alertu Próg krytyczny
użycie procesora > 70% > 90%
Miejsca na dysku <20% za darmo < 10% za darmo
Używana pamięć > 80% > 95%

Dodatkowo narzędzia takie jak PerfMon dla systemu Windows lub sysstat dla systemu Linux umożliwiają regulację wydajności poprzez dynamiczną zmianę parametrów systemu w celu poprawy dystrybucji zasobów.

Proaktywne zarządzanie aktualizacjami i poprawkami

Proaktywne zarządzanie aktualizacjami i poprawkami ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i wydajności systemu. Automatyzacja pozwala:

 • Planuj i wykonuj aktualizacje poza godzinami szczytu
 • Aby zapewnić zastosowanie poprawek bezpieczeństwa zaraz po ich opublikowaniu
 • Aby zweryfikować integralność systemów po aktualizacjach

Plan redundancji i odtwarzania po awarii

Utrzymanie optymalnej wydajności wymaga również automatyzacji strategii redundancji i planu odzyskiwania po awarii (PRA). Rozwiązania takie jak replikacja danych i skrypty automatyzacji przełączania awaryjnego zapewniają ciągłość usług nawet w przypadku awarii komponentu.

Automatyzacja jest niezbędnym wektorem optymalizacji i utrzymania wydajności systemów informatycznych. Proaktywne monitorowanie, równoważenie zasobów, zarządzanie aktualizacjami i strategie redundancji to elementy, które po zautomatyzowaniu zapewniają stabilną i wydajną infrastrukturę. Jednakże istotne jest staranne zaprojektowanie tych automatyzacji i ich aktualizacja, aby dostosować się do stale zmieniających się technologii i wymagań biznesowych.

Jako administrator systemu nie mogę się zdecydować na automatyzację; jest to podstawowy element naszego biznesu, gwarantujący sprawne zarządzanie i wysokiej jakości środowisko IT.

Jean-Luc Pircard

Jean-Luc Pircard

Je suis un passionné de l'informatique qui aime les défis et les nouvelles technologies. J'aime découvrir de nouveaux systèmes et s'améliorer constamment.

Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.