Serwer Windows

Zmaksymalizuj wydajność swojego serwera: najlepszy sposób na połączenie wielu kart sieciowych w systemie Windows Server

By Jean-Luc Pircard , on 16 lutego, 2024 , updated on 16 lutego, 2024 - 2 minutes to read
Notez-moi

Zmaksymalizuj wydajność swojego serwera, łącząc wiele kart sieciowych w systemie Windows Server
Tworzenie zespołu kart sieciowych (NIC) w systemie Windows Server to konfiguracja niezbędna dla administratorów centrów danych. Metoda ta optymalizuje przepustowość i zapewnia redundancję konfiguracji sieciowych.
Problem z typowym połączeniem sieciowym serwera polega na tym, że ma on tylko jedno fizyczne połączenie z siecią. Oznacza to, że wszystkie dane przechodzą przez pojedynczą kartę sieciową, ograniczając dostępną przepustowość. Dodatkowo tworzy pojedyncze punkty awarii, takie jak karta sieciowa, kabel sieciowy czy przełącznik.
Rozwiązaniem jest połączenie wielu kart sieciowych, zwane także „łączeniem kart sieciowych”. Umożliwia to zwiększenie przepustowości poprzez agregację możliwości wielu kart sieciowych. Dodatkowo zapewnia to rozwiązanie redundancji w przypadku awarii karty sieciowej lub przełącznika.
Należy pamiętać, że łączenia kart sieciowych w zespół nie należy mylić z mostkowaniem. Konsolidacja ma na celu zwiększenie przepustowości i zapewnienie redundancji, natomiast mostkowanie łączy dwa segmenty sieci.
Aby skonfigurować tworzenie zespołu kart sieciowych w systemie Windows Server, można skorzystać z narzędzi graficznych w Menedżerze serwera. Zacznij od fizycznej instalacji kart sieciowych w serwerze. Następnie przejdź do Menedżera serwera i otwórz interfejs konfiguracyjny NIC Teaming. Możesz dodać żądane karty sieciowe i skonfigurować tryby pracy, takie jak tryb zespołowy, równoważenie obciążenia i adapter gotowości.
Możliwe jest również skonfigurowanie zespołu kart sieciowych za pomocą programu PowerShell. Główne polecenia cmdlet, których należy używać, to Get-NetAdapter i New-NetLbfoTeam. Możesz określić, które karty sieciowe mają zostać dodane, nazwę zespołu, tryb równoważenia obciążenia i algorytm.
Tryby grupowania definiują sposób, w jaki serwer równoważy ruch pomiędzy łączami. Do wyboru są trzy opcje: niezależna od przełącznika, LACP (protokół kontroli agregacji łącza) i statyczna.
Podobnie tryby równoważenia obciążenia pomagają obliczyć odpowiednią równowagę między kartami sieciowymi. Dostępne opcje to Skrót adresu, Port Hyper-V i Dynamiczny.
Podsumowując, połączenie kilku kart sieciowych w systemie Windows Server pozwala zmaksymalizować wydajność serwera. Optymalizuje to przepustowość i zapewnia rozwiązanie redundancji w przypadku awarii. Możesz skonfigurować tworzenie zespołu kart sieciowych za pomocą narzędzi GUI lub programu PowerShell.

A LIRE  Odkryj niesamowite nowe funkcje najnowszej wersji systemu Windows Server!
Jean-Luc Pircard

Jean-Luc Pircard

Je suis un passionné de l'informatique qui aime les défis et les nouvelles technologies. J'aime découvrir de nouveaux systèmes et s'améliorer constamment.

Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.